Czy wózki widłowe z napędem spalinowym można używać wewnątrz pomieszczeń?


Podczas korzystania z wózków widłowych należy pamiętać o bezpieczeństwie zarówno operatorów, jak i innych osób znajdujących się w pobliżu. Wśród różnych rodzajów wózków widłowych dostępnych na rynku, jednym z najczęściej spotykanych są te z napędem spalinowym. Czy można je jednak bezpiecznie używać wewnątrz pomieszczeń?

Wózki widłowe z napędem spalinowym emitują do atmosfery szkodliwe substancje, takie jak tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) czy niewielkie ilości sadzy. W pomieszczeniach zamkniętych ich stężenie może wzrosnąć do poziomów niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Długotrwałe narażenie na takie substancje może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowe czy neurologiczne.

W Polsce, zgodnie z przepisami prawa, stosowanie wózków widłowych z napędem spalinowym wewnątrz pomieszczeń jest dozwolone jedynie w wyjątkowych sytuacjach i pod pewnymi warunkami. Należy pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm bezpieczeństwa oraz przepisów BHP oraz za zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem spalin.

Jeśli nie wózki spalinowe, to co?

Na rynku istnieją alternatywy dla wózków z napędem spalinowym, które można bezpiecznie używać wewnątrz pomieszczeń. Należą do nich dostępne we Wrześni wózki widłowe: elektryczne i gazowe. Wózki elektryczne są ciche, czyste i nie emitują żadnych szkodliwych substancji, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla pracy w zamkniętych halach produkcyjnych i magazynowych. Wózki zasilane LPG są mniej ekologiczne niż te elektryczne, ale i tak emisja spalin w ich przypadku jest znacznie niższa niż wózków spalinowych.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania dotyczące ekologii oraz efektywności pracy, rynek oferuje różnorodne technologie w zakresie napędów dla wózków widłowych. Zarówno pojazdy elektryczne, jak i gazowe  przyczyniają się do poprawy konkurencyjności firmy oraz podniesienia standardów pracy. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie dostosowanie technologii do potrzeb przedsiębiorstwa, uwzględniając zarówno specyfikę procesów magazynowych, jak i długofalowe cele rozwoju firmy.

Wróć