W jakiej sytuacji można przeciążyć wózek widłowy?


Wózki widłowe to urządzenia, które są odporne nawet na bardzo duże obciążenia oraz mogą pracować w ciężkich warunkach przez długi czas. Jak każdy inny sprzęt, mają one jednak swoje ograniczenia, które powinny być przestrzegane. W przeciwnym razie mogą być narażone na poważne uszkodzenia wielu elementów, które uniemożliwią ich dalszą pracę. W jakiej sytuacji można przeciążyć wózek widłowy? Sprawdźmy w artykule!

Zbyt duże obciążenie

Główną sytuacją, która prowadzi do przeciążenia wózka widłowego, jest przewożenie nim zbyt ciężkiego ładunku. Każdy model pojazdu ma bowiem swój udźwig, który w żadnej sytuacji nie powinien być przekraczany. Często maksymalne obciążenie związane jest również z konkretną wysokością, na jaką może zostać ono uniesione. W przypadku nieprzestrzegania dopuszczalnego udźwigu uszkodzeniu mogą ulec takie elementy, jak:

  • widły,
  • maszty i łańcuch,
  • układy hydrauliczne odpowiedzialne za unoszenie ładunku,
  • silnik,
  • koła.

Co więcej, przeciążony wózek widłowy jest bardzo trudny do prowadzenia, nie jest w stanie zachować równowagi ani stabilności, a w krytycznej sytuacji może się nawet przewrócić. Warto pamiętać, że przeciążenie może być też skutkiem nierównomiernego rozłożenia ładunku. W przypadku, gdy cały ciężar znajduje się głównie z jednej strony, pojazd może się przechylić, zrzucając ładunek, a karetka i widły mogą się połamać.

Negatywne skutki przeciążenia wózka widłowego

Uszkodzona maszyna powinna zostać niezwłocznie oddana na serwis wózków widłowych, gdzie jej stan zostanie dokładnie sprawdzony, a powstałe usterki – naprawione. Przeciążenie wózka widłowego niesie za sobą nie tylko negatywne konsekwencje dla stanu urządzenia, ale też ogromne niebezpieczeństwo dla operatora oraz osób znajdujących się na terenie hali.

Pojazd może się bowiem wówczas przewrócić i spowodować wypadek. Spadający ciężki ładunek natomiast może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników danego zakładu. Ponadto może zniszczyć regały oraz inne sprzęty i elementy znajdujące się na jego terenie, dlatego należy przestrzegać narzuconych przez producentów ograniczeń.

Wróć